JúliusMagazin cikkekMária Rádió

Csak közösségben lehet élni, fejlődni és dolgozni

Szabó Tamás, a Mária Rádió önkéntes elnökének előadása Bodajkon

Közösségépítés – A Mária Rádió felnőtt. Felnőtt, és nagyobb feladatokat vár tőle a mai világ. Nekünk az Ige hirdetése a dolgunk, mindenkinek. Amiről ma beszélünk, az a Mária Rádió nagy családjának megerősítése, a közösség erősítése és fejlesztése, hogy jobban tudjuk betölteni, amire hivatottak vagyunk: az igehirdetésre. Mi nem csak egy rádió vagyunk. Sokkal inkább egy közösség vagyunk, egy nagy család, egy mozgalom, az Egyház hithirdető szabadcsapata. Nem elég hallgatni az igét: el kell menni azzal mindenhova.

Közösségben kell lennünk – az egyház közösség – Jézus közösségbe hívta apostolait. Közösségnek hirdette Isten Igéjét a zsinagógában. Mennybemenetele után az együtt maradást, a közösségben maradást szabta feltételül a Szentlélek ajándékának fogadására. (Lk 24,49) Az apostolok együtt maradtak és imádkoztak, és megkapták, amit Jézus megígért, a Szentlelket, mint ajándékot.

Az egyház dolga az igehirdetés. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az örömhírt minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik,
üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik (Márk 16,15-16).
Mi vagyunk az egyház, a megkereszteltek, a beavatottak – a mi dolgunk sem más: az igehirdetés. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28,19-20).

De miért is kell az igét hirdetni? Ha nem hiszünk, Jézus az elkárhozást teszi elénk alternatívaként. Ugyanez igaz szeretteinkre, családunkra, barátainkra: ha nem hisznek, annak van egy veszélye az örök élet szempontjából. Szent II. János Pál pápa okos példabeszéde legyen szemünk előtt: „Értem, hogy úgy éltek, mintha nem lenne Isten. De mi van, ha van? A kockázat, az örök élet.” De nézzük nemzetként is: ha nem hisztek, nem maradtok meg – mondja Izajás (Iz 7,14). Mert mindaz a sok probléma, feszültség, kihívás, amivel ma a társadalom szembenéz, az mind a hitetlenségből, az Isten nélküliségből fakad.

Küldetésünk – Küldetésünk, hogy segítsük Isten és ember között a kapcsolat létrejöttét és megerősödését. Hallgatóinkat arra hívjuk, hogy keressék ezt a találkozást, és tapasztalják meg ennek életet adó, semmi máshoz nem fogható örömét. Valamennyi műsorunk, cikkünk ennek létrejöttét szolgálja. Az Istenhez kötődés legalapvetőbb eszköze az imádság és a tevékeny szeretet. Imaműsorainkon keresztül a Mária Rádió hallgatói közösséget teremtve kapcsolódhatnak Istenhez és egymáshoz. Isten gondviselő szeretetére bízva magunkat, létünket és működésünket hallgatói családunktól tesszük függővé. Adományokból és önkéntes munkatársaink szolgálatával működünk. Rádiónk segítségével Isten végtelen szeretete és üzenete eljut oda, ahol a legnagyobb szükség van rá: szenvedőkhöz, betegekhez, útkeresőkhöz, reményvesztettekhez, börtönökbe, kórházakba, iskolákba. Nem veszünk részt politikai és hatalmi küzdelmekben, reklámokat nem sugárzunk. Műsoraink Jézus Krisztus szeretetének és tanításának megismerését segítik elő, utat mutatva az élet minden területén. Olyan hiteles személyeket, közösségeket szólaltatunk meg, akiknek példája megerősít keresztény hitünkben. Mindenben a Katolikus Egyház imádságaival és tanításaival azonosulunk. Szűz Mária az Istennel és az emberekkel való legteljesebb szeretetkapcsolat megvalósítója. Az ő oltalma alá helyezzük magunkat, és szüntelenül kérjük segítségét. Mária Rádió – A lélek hangja.

Forradalomra van szükség – XVI. Benedek pápa ezt mondta Kölnben 2005. 08. 20-án egy virrasztáson a fiatalokkal: „Csak Istentől várhatjuk az igazi forradalmat, a világ alapvető megváltoztatását. Nem az ideológiák mentik meg a világot, hanem egyedül az, ha odafordulunk az élő Istenhez. Ő kezeskedik szabadságunkért, a jóságért és az igazságért. Igazi forradalmat egyedül a radikális Istenhezfordulás jelent. Ő az igazság mértéke, és Ő az igaz szeretet is. És mi más menthetné meg a világot, mint a szeretet?”

A szabadság kis körei a Mária-körök – A szabadság kis köreire van szükség: meg kell teremtenünk és erősítenünk közösségeinket. S ezekben együtt dolgozunk és imádkozunk Isten országáért. A kisközösség megtart. A szabadság kis köreit hozzuk létre –ezeket hívjuk Mária-köröknek. Alapja a hit, a remény és a szeretet. Barátainkból, jó ismerőseinkből indulhatunk. Akikkel közös élményünk a hit, az Isten. Akikkel el vagyunk köteleződve Isten mellett. S akikkel készek vagyunk dolgozni Isten országáért.

Mit tegyenek a Mária-körök, mit tudunk tenni helyben? – A Mária körökben a testvérek imádkozzanak, tanuljanak és dolgozzanak! Ez a keresztény élet három oszlopa. Találják meg a kisközösség személyes viszonyát Istennel, képezzék magukat és cselekedjenek!

A plébániai munka segítése – kert, templom, rendezvények, táborok, kórus, bármi: ajánljuk fel a segítségünket a plébánosnak és segítsük, amiben kér bennünket. Amit a Mária Rádió érdekében tehetünk: a Mária Rádió megismertetése és élő kapcsolat építése a helyi közösséggel. Imaszándékok gyűjtése és rögzítése a honlap online felületén; – a magazinterjesztés – új megrendelők, címek gyűjtése, – futárszolgálat megszervezése, – helyi értékes emberekkel életút-riportok, – helyi kincsekről, értékekről tudósítás, helyi hírek, – stúdiólátogatás és imaalkalmakba bekapcsolódás a Mária Rádióban, – támogatók gyűjtése a helyi üzleti életből.

Az igehirdetés, a misszió. Először is szilárd alapokat, felkészülést, tudást, bátorságot és lelkesedét kíván. Ezt megadja a részvétel a cursillos tanfolyamon – jelentkezzen mindenki! Aztán meghívni másokat a cursillóra – mert alapképzés és szakképzés, és mi nem tudjuk úgy átadni a hitet, mint a cursillo. Fontos és hatékony missziós munka a zarándok-események szervezése.

Hirdessétek az örömhírt – A keresztségünkből, a beavatottságból fakad a kötelezettségünk, hogy hirdessük az örömhírt, akár alkalmas, akár alkalmatlan erre a hely és az idő. Nem mi döntjük el, a mag hogyan fejlődik, de a mi dolgunk a magvetés. Tudom, senki sem tud mindent tenni, de mindannyian tudunk tenni valamit.

Szabó Tamás
a Mária Rádió elnöke

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük