Magazin cikkekMárcius

Szent József litániája

Ismerjük meg Szent Józsefet, a litánia elimádkozása által! Először hallgassuk meg, mit mond a Szentírás
Szent Józseffel kapcsolatban, az üdvösségtörténet nagy eseményéről, Jézus Krisztus születéséről.
„Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek
volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a
nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett,
megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni
feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el,
mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Szent István Társulati Biblia Máté evangéliuma 1. fejezet 18-21)
Csodálatos ez a hivatás, amit Szent József kapott a Mennyei Atyától. A Mennyei Atya azt akarta, hogy
atyaként őrködjön a születendő gyermek Jézus fölött. Őrködjön, védje, óvja, édesanyjával együtt.
Szüzességben élik az életüket. A litánia nagyon szép. Ha közösségben olvassák, akkor is figyeljenek
minden fohászra! Ha egyénileg imádkozzák, akkor álljanak meg minden megszólításnál, gondolkodjanak
el azon, mit is jelentenek ezek a szavak!
A litánia a Szentháromság megszólításával kezdődik. Következő fohász: Szentséges Szűz Mária. Mária
neve ott van mindjárt az első megszólításnál, aki jegyese Szent Józsefnek. Szent József. Először
dicsőítések hangzanak el Szent Józsefről. Ezt követi József erényeinek felsorolása. Igazságos József. Igaz
ember volt. Az igazságos szó az Ószövetségben annyit jelent, hogy szent életet él. Tisztaságos József. Itt
a lelki, testi tisztaságot jelenti ez a kifejezés. Tiszta, Istennek tetsző életet élt. Nagyokosságú József, aki
okosan neveli a gyermek Jézust, és szeretettel segíti édesanyját. Erős lelkű József. Elgondolkodunk azon,
hány éves lehetett Szent József. Úgy gondolom, hogy 20 és 30 év között lehetett az életkora. Felnőtt,
okos, egészséges, erős ember. Ilyen őrzője kellett, hogy legyen Jézusnak és Máriának. Gondoljunk csak
arra, hogy az összeírás alkalmával el kellett menni a Szent Családnak, Máriának és Józsefnek
Betlehembe, 105 km-re. Kellett, hogy segíteni tudja Máriát, nehogy valami baja történjen. Azután
megszületik a kis Jézus Betlehemben, az istállóban. Az istállót Szent Józsefnek rendbe kellett tenni, bár a
pásztorok biztosan tisztán tartották. De jön a meglepetés, amikor az angyal figyelmezteti Józsefet,
álmában: Vedd a gyermeket és anyját és fuss vele Egyiptomba, mert Heródes meg akarja öletni.
Józsefnek bátorsága volt, erő kellett ahhoz, hogy elinduljon. Egyiptomban meg kellett élni valamiből
nekik, amíg ott tartózkodtak. József erős, egészséges, dolgos ember, ácsmester, aki igen nehéz munkát
végzett. Igazságos József, hűséges József – teljesíti a Mennyei Atya akaratát és hűséges jegyeséhez,
Máriához. Béketűrés példaképe. Nem háborog, nem lázong, hogy miért kell nekik menekülni, türelmes. A
szegénység kedvelője. Nem voltak gazdagok, de ezt nem bánta, ez nem zavarta Józsefet. A
szegénységben is megkereste azt, amire szüksége van családjának. Iparosok példaképe. Sokat
tanulhatnak Szent Józseftől az iparosok. Becsületes, jó munkát végezzenek, és ne csapják be azokat, akik
valami munkával megbízzák őket!
A házasélet dísze. A szüzeknek őre. Szent Józsefre – mondhatjuk így, – Isten rábízza azokat, akik
Istennek szentelték az életüket, hogy szüzességüket megőrizve Istent szolgálják egész életükben.
Családok támasza. Ahogy a Szent Családot védte Szent József, ugyanígy a mai családoknak is támasza
akar lenni. Ínségesek vigasztalója. Sokan fohászkodnak Szent Józsefhez. Szerzetesrendek is, hogy
segítse őket, hogy megélhetésük biztosított legyen. Betegek reménye, haldoklók pártfogója.
Visszatértek Názáretbe. Jézus megtanulta az ácsmesterséget nevelő atyjától. Halálos ágya mellett ott állt
Jézus és Mária. Példaképe a munkásoknak, dolgozóknak. Az Anyaszentegyháznak is védőszentje.
Befejeződik a litánia azzal, – ugyanúgy, mint más litániáknál – „Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk! …”
Ez tehát röviden a litánia. Szent József erényes, szent életet élt és ugyanakkor védelmezője a
szegényeknek, családoknak, az Egyháznak. Milyen nagy hivatás ez! Mindezt hűségesen teljesítette. Sokat
tanulhatunk Szent Józseftől. Szeressük a Szent József litániát! Ne csak imádkozzuk, hanem példáját is
kövessük! Egy szép imával fejezem be a mostani elmélkedést. Jó lenne, ha minden család ismerné és
imádkozná:

Szent József,

légy házunk ura,
kis családunk patrónusa!
Egyetértés, hű szeretet
egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat,
bátorítsd az ellankadtat!
Küzdelmünkben légy segélyünk,
erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait,
oltalmazd és védd lakóit!
Zárd ki mindazt, ami káros,
ami üdvünkre hátrányos!
Engedd be az Isten-áldást,
minden jóban gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak,
Szeplőtelen Szűz Anyánknak,
hogy családunk kisded háza,
Názáretnek legyen mása!
Ámen.

Adja Isten, hogy megtapasztaljuk Szent József közbenjárását és minél több család ismerje meg őt és
kövesse az ő példáját! Legyen sok jó, boldog család! Úgy legyen!
Katona István püspök
Hétfőtől szombatig a reggeli napindítóban 8-kor hallható Katona István püspök műsora

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük