Magazin cikkekOktóberÚj tartalmak

Ferenc pápa imái Szűz Máriához

Ferenc pápa első imája Szűz Máriához

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz
utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben
szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk,
és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy
mint a galileai Kánában, visszatérhessen az öröm és az
ünneplés a mostani megpróbáltatások után.
Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk
az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond
majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat,
hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás
örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket
meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz
meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott
Szűz!

Ferenc pápa második imája Szűz Máriához

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja…”
A szenvedéssel és félelemmel teli jelenlegi járványhelyzetben,
mely az egész világot sújtja, hozzád fordulunk,
Istennek Anyja és a mi Anyánk, oltalmad alatt védelmet
keresve.
Ó Szűz Mária, tekints irgalmas szemmel e koronavírus-
járványra; erősítsd meg az eltévelyedetteket és azokat
is, akik elhunyt és oly módon eltemetett szeretteiket
siratják, amely önmagában megsebzi a lelket. Támogasd
a megbetegedettek miatt félelemmel küzdőket, azokat,
akik a fertőzés megakadályozása miatt nem lehetnek közel
beteg szeretteikhez. Töltsd el bizalommal azokat, akik
szoronganak a bizonytalan jövő, a gazdasági és munkahelyi
következmények miatt.
Istennek Anyja és a mi Anyánk, járj közben értünk Istennél,
az irgalmasság Atyjánál, hogy véget érjen ez a kemény
próbatétel, és hogy visszatérjen a remény és a béke
horizontja. Mint Kánában, járj közben isteni Fiadnál, kérve
őt, hogy erősítse meg a betegek és az áldozatok családjait,
és nyissa meg szívüket a bizalomra.
Segítsd az orvosokat, a betegápolókat, az egészségügyi
dolgozókat, az önkénteseket, akik a jelenlegi szükséghelyzet
frontján küzdenek, életüket is kockáztatva. Kísérd hősies
küzdelmüket, és adj nekik erőt, jóságot és egészséget.
Légy azok mellett, akik éjjel-nappal segítik a betegeket,
és légy a papok mellett, akik lelkipásztori buzgósággal és
evangéliumi elkötelezettséggel akarnak mindenkinek segítséget
és támogatást nyújtani.
Szent Szűz, világosítsd meg a tudós férfi ak és nők elméjét,
hogy megfelelő megoldásokat találjanak a vírus
legyőzésére.
Segítsd a nemzetek felelőseit, hogy bölcsen, buzgón
és nagylelkűen működjenek; támogassák a megélhetési
gondokkal küszködőket, miközben társadalmi és gazdasági
megoldásokat keresnek, előretekintően és a nagylelkűség
szellemében.
Legszentebb Mária, érintsd meg az emberek lelkiismeretét,
hogy a fegyverkezés növelésére és tökéletesítésére
szánt hatalmas összegeket a jövőben inkább a hasonló
katasztrófák elhárításának tanulmányozására fordítsák.
Szeretett Anyánk, növeld a világban az egyetlen családhoz
tartozás érzetét, a mindenkit egyesítő kötelék
tudatában, hogy testvéri és szolidáris lélekkel siessünk
a szegénység és nyomorúság enyhítésére. Erősítsd a hitben
való szilárdságot, a szolgálatban való kitartást és az
imádságban való állhatatosságot.
Ó Mária, Szomorúak Vigasztalója, öleld át meggyötört
gyermekeidet, és nyerd el, hogy az Isten mindenható kezével
szabadítson meg minket ettől a szörnyű járványtól,
hogy az élet derűsen visszatérhessen rendes kerékvágásába.
Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség és a reménység
jeleként ragyogsz utunkon, ó áldott, ó drága, ó édes, szép
Szűz Mária! Ámen.