Magazin cikkekOktóberÚj tartalmak

Mária segíts!

Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent anyja, Mária segíts! Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!
Októberben is sokat gondolunk Máriára, hiszen ebben a hónapban rózsafüzér imádságra gyűlnek össze a hívek.
Utánozzuk Máriát, amint Fia életének eseményeit „emlékezetébe véste és szívében gyakran gondolkodott rajtuk”
(Lk2,19). Szent Domonkos, a nagy rendalapító korának tévtanításai, eretnekségei ellen, mint szellemi és lelki fegyvert
használja és ajánlja a szentolvasót, mint egy kardot, amely nem üt sebeket, hanem inkább begyógyítja azokat.
Aki segíthet nehéz döntésekben, nem más, mint maga a Szűzanya. Nem véletlenül nevezi őt a Loretói litánia a
„Bölcsesség székének” és a „Jótanács anyjának”. Ez utóbbi megállapítás XIII. Leó pápától származik egy csodás
kegykép alapján. XII. Pius egész pápaságát a Jótanács Anyja védelme alá helyezte. A mindenkor segítő Szűz Mária-Segítő Boldogasszony – (Máriahilf) – fohász és Mária neve. Eredetileg Máriának a török elleni harcokban (1571, Lepantó) megtapasztalt
segítségére utalt. Idővel azonban minden csapást, háborút, járványt, éhínséget és oltalmát keresőn segítő Istenanya
megszólítása lett.

Szűz Mária alakját évezredek óta tisztelik. Az egyik első Mária-ima a Sub Tuum Presidium, melyet Egyiptomból származtatnak,
a 3. századból „A te kegyelmedben lelünk menedékre, Isten Anyja, ne utasítsd el könyörgésünket a szükségben! De szabadíts meg a veszélyből! Te egyedül tiszta, egyedül áldott.” Ez az ima kisebb módosításokkal része lett a római, bizánci és kopt liturgiának.
Több katolikus ország, így Magyarország, Portugália, Fülöp-szigetek védőszentje is Szűz Mária. A magyar felajánlás
1038-ban történt, sok más országot évszázadokkal megelőzve.

XVI. Benedek pápa így ír: „Az Egyház nem apparátus. (…) Az egyház asszony. Édesanya. Élő szervezet. Az Egyház máriás dimenziója alkotja a legerősebb és legmeghatározóbb ellenpontot az Egyház csupán szervezeti vagy bürokratikus fogalmával
szemben. (…) csak akkor leszünk Egyház, ha Máriához leszünk hasonlóvá. Az Egyház eredetét tekintve, akkor
született meg, amikor Máriában kimondta az „igent”. Ez a zsinat legmélyebb vágya, ébredjen fel újra lelkünkben
az Egyház! Mária megmutatja az utat.” Csíksomlyón létrehoztak egy Keresztény Tanösvényt, amely 15 állomáson keresztül Jézus édesanyjának segítségét kéri, hitet kér, hogy fedezzük fel a mi boldogságos Szűzanyánkat a csíksomlyói Babba Máriát, kit az egyház kétezer éve minden keresztény elé példaként állít. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány birtokában levő legszebb kertben,
háromhektáros területen, ahol annak idején Domokos Kázmér, Kájoni János élt és iskolát épített oly sok szentéletű
ferences atyával együtt, megálmodtak egy elcsendesedésre, imádságra alkalmas teret, melyet egyszerűen Mária
kertjének neveznek. „A kert 15 különálló udvara bemutatja miként élt és cselekedett az Istent tudatosan befogadó
Szűz Mária. Irányt vesztett XXI. századunkban erre nagy szükség van”– így a szerzetes, Böjte Csaba. A törökök által ostromlott keresztények imája legyen a mi imánk is. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya!

Dr. Nardai Ilona